Home Tin tức Thông báo
BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG THÔNG BÁO LỊCH THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 2 KHOÁ 63KD - 62KDE,F và 62QH

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 30/11/2020

THỜI GIAN:   8H – 16H CHỦ NHẬT NGÀY 6/12/2020

( cả ngày chủ nhật)

 

TT

LỚP

GV PHỤ TRÁCH

PHÒNG

1

63KD1

Ths. KTS. Ngô Hà Thanh

107H1

2

63KD2

Ths. KTS. Nguyễn Việt Tùng

106H1

3

63KD3

Ths. KTS. Nguyễn Hoàng Hiệp

108H1

4

63KD4

Ths. KTS. Lê Hồng Vân

109H1

5

63KD5

TS. KTS. Lê Nam Phong

110H1

6

63KD6

Ths. KTS. Nguyễn Thùy Dương

112H1

7

63KDE

Ths. KTS. Chu Ngọc Huyền

35H3

8

63KDF

Ths. KTS. Trần Tuấn Anh

36H3

9

62QH1

Ths. KTS. Đào Quỳnh  Anh

105H1

10

62KDE

Ths. KTS. Nguyễn Đức Vinh

111H1

11

62KDF

TS. KTS. Hoàng Nguyên Tùng

306H1

 

Các đối tác

Kết nối