Home Tin tức Thông báo
THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 3 – TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020 – 2021

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 4/12/2020

 

        - Thời gian :     8h30 – 10H30  thứ 5  ngày  10/12/2020

-  Địa điểm :      Phòng 401A1

 

        1.  NỘI DUNG KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 3:

Toàn bộ khối lượng trước khi thể hiện đồ án tốt nghiệp.

- Phần kiến trúc :   8.5 điểm

- Phần kỹ thuật :    1.5 điểm

 

Chú ý : Toàn bộ các giấy tờ liên quan đến đồ án tốt nghiệp, có chữ ký của giáo viên hướng dẫn.

  

      

                                            Hà nôi, ngày 4 tháng 12 năm 2020

                                                                                          Bộ môn Kiến trúc Dân Dụng

Các đối tác

Kết nối