Home Tin tức Thông báo
THÔNG BÁO ĐIỂM THIẾT KẾ Ý TƯỞNG

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 14/12/2020

Các bạn sinh viên xem điểm theo link sau: Bảng điểm của các lớp
Bạn nào sinh có thắc mắc gì thì phản hồi ngay với bộ môn KTDD
(hạn cuối 14h ngày 16/12/2020)

Các đối tác

Kết nối