Home Tin tức Thông báo
DANH SÁCH SINH VIÊN VÀ KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 2

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 17/12/2020

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP

ĐỢT 2 NĂM HỌC 2020-2021

BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG - P402.A1

TT

MSSV

Họ và

tên

Lớp

GVHD

 Ghi chú

1

2015060

Lại Trọng

Khôi

61KD5

Ths. KTS. Bùi Ngọc Sơn

 

2

2046760

Lương Thị Thu

Trang

60KD6

Ths. KTS. Bùi Ngọc Sơn

 

3

2031961

Phan Ngọc

Thắng

61KDE

Ths. KTS. Đặng Việt Long

 

4

2040061

Lương Hữu

Văn

61KDE

Ths. KTS. Đặng Việt Long

 

5

2014061

Nguyễn Đức

Hoản

61KDF

Ths. KTS. Doãn Thế Trung

 

6

2015061

Ngô Thế

Hưng

61KD5

Ths. KTS. Doãn Thế Trung

 

7

2038561

Nguyễn Đức

Tuấn

61KDE

Ths. KTS. Hoàng Thúc Hào

 

8

2007261

Trần Văn

Dương

61KD5

Ths. KTS. Lý Quốc Sơn

 

9

2002061

Đỗ Thị

Ánh

61KD1

Ths. KTS. Ngô Thị Hà Thanh

 

10

2012161

Phan Thị Ngọc

Hiền

61KD1

Ths. KTS. Nguyễn Đức Vinh

 

11

2019761

Nguyễn Thị

Liên

61KD5

Ths. KTS. Nguyễn Đức Vinh

 

12

2014461

Nguyễn Minh

Hoàng

61KD5

Ths. KTS. Nguyễn Hoàng Hiệp

 

13

2030860

Nguyễn Ngọc

Kiên

60KD5

Ths. KTS. Nguyễn Minh Việt

 

14

2010761

Nguyễn Văn

Giang

61KD1

Ths. KTS. Nguyễn Việt Tùng

 

15

2037061

Nguyễn Đức

Trung

61KDF

Ths. KTS. Phan Tiến Hậu

 

16

2029961

Bùi Nhật

Siêu

61KDF

Ths. KTS. Phan Tiến Hậu

 

17

2007861

Trần Thế

Đại

61KDF

Ths. KTS. Phan Tiến Hậu

 

18

2008861

Phan Đình

Đoàn

61KD4

PGS.TS. KTS. Nguyễn Quang Minh

 

19

2011361

Đào Thị Hoàng

Hải

61KD4

PGS.TS. KTS. Nguyễn Quang Minh

 

20

2092858

Bùi Việt

Hưng

58KD5

TS. KTS. Nguyễn Việt Huy           ĐT : 0962738804

 

21

2005061

Bùi Thị Kim

Cúc

61KD4

 

22

2013861

Trần Công

Hoan

61KDF

 

23

2027961

Phạm Mai

Phương

61KDF

TS. KTS. Trần Minh Tùng

 

24

2011461

Nguyễn Công

Hải

61KDF

TS. KTS. Trần Minh Tùng

 

25

2007361

Nguyễn Khắc

Duy

61KD1

TS. KTS. Trần Minh Tùng

 

26

2039161

Nguyễn Duy

Tùng

61KDF

TS. KTS. Trần Minh Tùng

 

27

2004161

Trương Ngọc

Chiến

61KD2

TS.KTS.  Lê Nam Phong

 

28

2021661

Nguyễn Thị Thanh

Loan

61KD3

TS.KTS. Hoàng Nguyên Tùng

 

29

2013661

Khiếu Thị Thu

Hoài

61KD1

TS.KTS. Hoàng Nguyên Tùng

 

30

2002961

Nguyễn Thị

Bích

61KD3

TS.KTS. Hoàng Nguyên Tùng

 

31

2026761

Bùi Huy

Phong

61KD5

TS.KTS. Hoàng Nguyên Tùng

 

32

2041061

Nguyễn Thị Hải

Yến

61KDF

GS.TS.KTS. Doãn Minh Khôi                ĐT : 0913502839

 

33

2040861

Trần Thế

Vinh

61KDF

 

*Chú ý: Sinh viên liên hệ trực tiếp với  GVHD

 
Kế hoạch thực hiện học phần Thực tập cán bộ kỹ thuật lần 2  học kỳ II năm học 2020 - 2021 như sau:


1. Thông tin chung:

Tên học phần: Thực tập cán bộ kỹ thuật  - Mã môn học: 351621

Số tín chỉ: 3

Đối tượng, trình độ: Sinh viên năm thứ 5, Ngành Kiến trúc và Quy hoạch, Nội thất

Địa điểm thực tập: Các Cơ quan quản lý Nhà nước, Viện nghiên cứu, Công ty, Trung tâm, Doanh nghiệp tư nhân,… hoạt động về tư vấn thiết kế kiến trúc và quy hoạch.

2. Mục đích, yêu cầu:

Mục đích: Tăng cường, bổ xung thêm kiến thức chuyên ngành và kiến thức khác qua các hoạt động thực tế. Đây là giai đoạn quan trọng cho việc chuẩn bị thực hiện đồ án tốt nghiệp và giúp sinh viên khi ra trường có thể nhanh chóng làm quen với hoạt động nghiên cứu và tư vấn thiết kế kiến trúc, quy hoạch.

Yêu cầu: Sinh viên phải nắm được hoạt động của các cơ quan quản lý, nghiên cứu, tư vấn thiết kế kiến trúc, quy hoạch. Tham gia vào các đề tài nghiên cứu hoặc dự án để nâng cao kiến thức chung và kiến thức chuyên môn. Trong thời gian thực tập sinh viên phải chuẩn bị được đề tài tốt nghiệp và các tài liệu phục vụ cho đề tài.

3. Nội dung thực tập:

1) Tham gia các hoạt động quản lý, nghiên cứu, tư vấn và thiết kế kiến trúc, quy hoạch trong các dự án thiết kế và đầu tư xây dựng.

2) Tìm hiểu cơ cấu, cơ chế và các lĩnh vực hoạt động của đơn vị tới thực tập.

3) Tìm các hướng đề tài cho đồ án tốt nghiệp.

4) Thu thập các tài liệu có liên quan theo yêu cầu chuyên ngành của từng bộ môn (nếu có).

4. Báo cáo thực tập:

4.1. Nội dung báo cáo

1) Báo cáo các công việc thực tập, gồm:

- Các công việc nghiên cứu và thiết kế đã làm trong thời gian thực tập

- Tóm tắt tổ chức hoạt động nghiên cứu và tư vấn thiết kế của đơn vị tới thực tập

2) Dự kiến đề tài tốt nghiệp và thu thập các tài liệu có liên quan đến đề tài.

4.2. Hình thức báo cáo: Quyển A4 và đĩa CD

1) Quyển báo cáo: Khổ A4 theo khổ dọc, ảnh mầu, 15-20 trang, chữ Times New Romans, cỡ chữ 13, lề trên, dưới, phải 2cm, lề trái 3cm, dãn dòng 1.2.

2) Đĩa CD ghi toàn bộ nội dung của báo cáo.

5. Phân bổ thời gian:         

- Tuần 17 (14/12/2020): Sinh viên nhận và trao đổi với GVHD; Đăng ký đơn vị thực tập; Làm giấy giới thiệu.

- Tuần 18 (21/12/2020) đến tuần 21 (11/01- 17/01/2021 ): Sinh viên thực tập tại đơn vị đăng ký.

- Tuần 22(18/01/2020 ): Sinh viên viết báo cáo thực tập và nộp báo cáo tại Bộ môn.


 

Các đối tác

Kết nối