Home Tin tức Thông báo
Lịch thu và chấm đồ án tổng hợp học lại lớp NV28 Năm học 2020 - 2021

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 25/12/2020

THỜI GIAN THU BÀI  :  TỪ 9h – 11H30  SÁNG THỨ 2 NGÀY 4/1/2021

ĐỊA ĐIỂM  : TẠI PHÒNG 401 NHÀ A1

 

NHỮNG CHÚ Ý

1.     Sinh viên thể hiện đồ án tổng hợp trên khổ giấy A0 để trình bày trên máy tính. ( không in bài).

2.     Sinh viên in bài ra khổ giấy A3 và nộp vào ngày 4/1/2021 ( TUẦN 20)

3.     Sinh viên lưu đồ án tổng hợp vào USB để trình bày trên máy tính.

4.     Sinh viên chuẩn bị máy tính để trình bày.

5.     Ngày bảo vệ trong tuần 20  ( thông báo lịch bảo vệ vào  ngày  thu đồ án)

 

Sinh viên phải có 02 quyển A3

+ Ngày 04/01/2021 thu  01 quyển

+ Ngày bảo vệ  nộp thêm 01 quyển.

( Sau khi bảo vệ xong sinh viên được mang về 01 quyển 

 Bộ môn lưu 01 quyển A3.)

Các đối tác

Kết nối