Home Tin tức Thông báo
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG SƠ KHẢO TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2020-2021

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 4/1/2021

       Thời gian   :  8h30 ngày 19/1/2021

       Địa điểm    :  P109 nhà H1

        1.  TS.KTS. Hoàng Nguyên Tùng -     Chủ tịch hội đồng

        2. Ths.KTS. Phan Tiến Hậu         -     Thư ký hội đồng

        3. Ths. KTS. Ngô Hà Thanh

        4. Ths.KTS.  Nguyễn Thùy Dương

        5. Ths. KTS. Nguyễn Việt Tùng

TT

Mã SV

Họ và

Tên

Lớp

GVHD

1

2012560

Hoàng Văn

Quang

60KD3

  Ths.KTS. Ngô Hà Thanh     

2

2192158

Nguyễn Giang

Nam

58KD4

TS.KTS. Hoàng Nguyên Tùng

3

2040960

Nguyễn Quang

Huy

60KD1

Ths.KTS. Ngô Hà Thanh     

4

2049760

Nguyễn Nhật

Tân

60KD3

Ths.KTS. Nguyễn Thùy Dương 

5

2005259

Nguyễn Phú

Quang

59KD5

Ths.KTS. Ngô Hà Thanh     

6

2035760

Đỗ Đình

Sang

60KD5

 Ths.KTS. Ngô Hà Thanh     

7

2164858

Võ Thành

Vinh

58KD8

Ths.KTS. Nguyễn Việt Tùng  

8

2006260

Đinh Ngọc

Sơn

60KD5

Ths.KTS. Nguyễn Thùy Dương 

9

2009559

Nguyễn Lê

Trung

59KDE

Ths.KTS. Nguyễn Việt Tùng  

10

2198057

Phạm Công

Trung

57kd6

Ths.KTS. Phan Tiến Hậu     

11

2010358

Bùi Anh

Tuấn

58KD5

Ths.KTS. Nguyễn Việt Tùng  

12

2103659

Lê Quang

Huy

59KD3

Ths.KTS. Nguyễn Việt Tùng  

13

2026959

Trần Thị Phương

Thảo

59KD3

Ths.KTS. Phan Tiến Hậu     

14

2015758

Vũ Tuân Đức

Vinh

58KD3

Ths.KTS. Phan Tiến Hậu     

Chú ý :

Sinh viên bảo vệ sơ khảo trên bản vẽ in khổ A0 ( không in trên giấy ảnh)

SV sau khi bảo vệ sơ khảo xong thì chỉnh sửa và hoàn thiện các bản vẽ theo góp ý của hội đồng, xin chữ ký của GVHD ( Phần Kiến trúc & kỹ thuật),

đóng dấu của bộ môn, muộn nhất là  15h30 ngày 25 / 1 /2021.

Duy nhất 01file PDF, dung lượng < 25MB, và chuyển vào địa chỉ Email:  bm.ktdd@nuce.edu.vn trước ngày 19/1/ 2021

(tiêu đề Mail có họ và tên sinh viên, MSSV, lớp và số điện thoại liên hệ)

Các đối tác

Kết nối