Home Tin tức Thông báo
THÔNG BÁO LỊCH THU BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP – K61

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 15/1/2021

Các bạn SV chú ý: Do yêu cầu nộp điểm của phòng đào tạo, lịch nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp có thay đổi như sau: 
THỜI GIAN
: 9h00  – 10h30 sáng Thứ Tư ngày 20/1/2021

ĐỊA ĐIỂM   :   P401 NHÀ A1

Chú ý :       Những sinh viên nộp muộn không thu bài.

Các đối tác

Kết nối