Home Tin tức Thông báo
DANH SÁCH PHÂN CÔNG SINH VIÊN VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 27/1/2021

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIAO ĐATN 

ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020 -2021

BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG - P402.A1

TT

MSSV

Họ và

tên

Lớp

GVHD

1

2046760

Lương Thị Thu

Trang

60KD6

Ths.KTS. Bùi Ngọc Sơn

2

2040061

Lương Hữu

Văn

61KDE

Ths.KTS. Đặng Việt Long      

3

2025661

Trần Hoàng

Nghĩa

61KD4

4

2030461

Nguyễn Đình Thanh

Sơn

61KDF

Ths.KTS. Doãn Thế Trung

5

2038561

Nguyễn Đức

Tuấn

61KDE

Ths.KTS. Hoàng Thúc Hào

6

2021361

Nguyễn Tuyết

Linh

61KD4

Ths.KTS. Lý Quốc Sơn            

7

2007261

Trần Văn

Dương

61KD5

8

2002061

Đỗ Thị

Ánh

61KD1

Ths.KTS. Ngô Thị Hà  Thanh

9

2030860

Nguyễn Ngọc

Kiên

60KD5

Ths.KTS. Nguyễn Minh Việt

10

2029961

Bùi Nhật

Siêu

61KDF

Ths.KTS. Phan Tiến Hậu

11

2007861

Trần Thế

Đại

61KDF

12

2037061

Nguyễn Đức

Trung

61KDF

13

2012161

Phan Thị Ngọc

Hiền

61KD1

Ths.KTS.Nguyễn Đức Vinh

14

2019761

Nguyễn Thị

Liên

61KD5

15

2040861

Trần Thế

Vinh

61KDF

TS.KTS. Doãn Minh  Khôi

16

2013661

Khiếu Thị Thu

Hoài

61KD1

TS.KTS. Hoàng Nguyên Tùng

17

2021661

Nguyễn Thị Thanh

Loan

61KD3

18

2002961

Nguyễn Thị

Bích

61KD3

19

2026761

Bùi Huy

Phong

61KD5

20

2040261

Nguyễn Hà

Vi

61KDE

TS.KTS. Lê Nam Phong

21

2092858

Bùi Việt

Hưng

58KD5

TS.KTS. Nguyễn Quang Minh   

22

2011361

Đào Thị Hoàng

Hải

61KD4

23

2005061

Bùi Thị Kim

Cúc

61KD4

 

TS.KTS. Nguyễn Việt Huy

24

2029061

Nguyễn Ngọc

Quang

61KDF

25

2013861

Trần Công

Hoan

61KDF

26

2007361

Nguyễn Khắc

Duy

61KD1

TS.KTS. Trần Minh Tùng

27

2015061

Ngô Thế

Hưng

61KD5

28

2025961

Vi Thị

Nguyệt

61KD5

29

2011461

Nguyễn Công

Hải

61KDF

30

2027961

Phạm Mai

Phương

61KDF

31

2014461

Nguyễn Minh

Hoàng

61KD5

Ths. KTS. Nguyễn Hoàng Hiệp

 

Phân bổ thời gian và nội dung thực hiện ĐATN:

-   Tuần 23 (25/01/2021):

    + Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và giao ĐATN đợt 1 (theo danh sách của Phòng Đào tạo).

    + Các bộ môn phân công GVHD, thông báo kế hoạch và phát mẫu Phiếu theo dõi, hướng dẫn ĐATN cho SV.

-   Tuần 24 (1/2/2021): SV làm việc với GVHD, lập NVTK.

-   Tuần 27(22/02/2021): Kiểm tra tiến độ đợt 1 tại BM. Bộ môn thống nhất tên đề tài, đánh giá và cho điểm Đtđ1 (theo mẫu Phiếu chung). Nội dung kiểm tra gồm:

+ Tên đề tài (nêu rõ tên đề tài, địa điểm)

+ Nhiệm vụ thiết kế chi tiết.

+ Bản đồ vị trí và Bản đồ hiện trạng khu đất.

+ Các tài liệu có liên quan phục vụ thiết kế, quy hoạch.

Tuần 28(01/3/2021) SV tiếp tục làm việc với GVHD.

- Tuần 29 (8/3/2021): Kiểm tra tiến độ đợt 2 tại BM. Bộ môn đánh giá và cho điểm Đtđ2 (theo mẫu Phiếu chung), phân bổ nội dung phần kỹ thuật theo tỷ lệ quy định. Nội dung kiểm tra gồm:

+ Phân tích đánh giá hiện trạng

+ Phân tích ý tưởng thiết kế / quy hoạch

+ Tổng mặt bằng công trình ; Các mặt bằng công trình (với ngành Kiến trúc)

+ Các giải pháp Quy hoạch, Thiết kế đô thị chủ đạo: Định hướng phát triển không gian, Quy hoạch sử dụng đất... (với ngành Quy hoạch).

-   Tuần 30(15/3/2021) SV tiếp tục làm việc với GVHD.

-   Tuần 32 (29/3/2021): Kiểm tra tiến độ đợt 3 tại BM. Bộ môn đánh giá và cho điểm Đtđ3 (theo mẫu Phiếu chung). Nội dung kiểm tra gồm:

+ Toàn bộ khối lượng đồ án trước khi thể hiện đồ án gồm Phần Kiến trúc / Quy hoạch và Phần Kỹ thuật.

-   Tuần 33 (5/4/2021) đến 38 (10/5/2021): SV thể hiện ĐATN

Các đối tác

Kết nối