Home Tin tức Thông báo
Kiểm tra lần 1 tiến độ Đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm học 2020-2021

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 22/2/2021

Theo quy định, trong tuần này, SV làm Đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm học 2020-2021 sẽ kiểm tra tiến độ lần 1 với các nội dung sau:
1. Tên đề tài (nêu rõ tên đề tài, địa điểm)
2.  Nhiệm vụ thiết kế chi tiết
3. Bản đồ vị trí và bản đồ hiện trạng khu đất
4. Các tài liệu có liên quan phục vụ thiết kế, quy hoạch

BM giao cho các GVHD kiểm tra tiến độ SV của mình trong tuần này và nộp điểm đánh giá (bản cứng, có chữ ký) về BM để cô Hương tổng hợp điểm chậm nhất là thứ sáu tuần sau (05/03/2021).

Các đối tác

Kết nối