Home Tin tức Thông báo
KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT LẦN 3 NH 2020-2021

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 31/3/2021


Khoa Kiến trúc và Quy hoạch kính gửi các bộ môn Kế hoạch thực hiện học phần Thực tập cán bộ kỹ thuật lần 3  học kỳ II năm học 2020 - 2021 như sau:

1. Thông tin chung:

Tên học phần:Thực tập cán bộ kỹ thuật  - Mã môn học: 351621

Số tín chỉ: 3

Đối tượng, trình độ:Sinh viên năm thứ 5, Ngành Kiến trúc và Quy hoạch, Nội thất 

Địa điểm thực tập: Các Cơ quan quản lý Nhà nước, Viện nghiên cứu, Công ty, Trung tâm, Doanh nghiêp tư nhân,… hoạt động về tư vấn thiết kế kiến trúc và quy hoạch.

2. Mục đích, yêu cầu:

Mục đích:Tăng cường, bổ xung thêm kiến thức chuyên ngành và kiến thức khác qua các hoạt động thực tế. Đây là giai đoạn quan trọng cho việc chuẩn bị thực hiện đồ án tốt nghiệp và giúp sinh viên khi ra trường có thể nhanh chóng làm quen với hoạt động nghiên cứu và tư vấn thiết kế kiến trúc, quy hoạch.

Yêu cầu:Sinh viên phải nắm được hoạt động của các cơ quan quản lý, nghiên cứu, tư vấn thiết kế kiến trúc, quy hoạch. Tham gia vào các đề tài nghiên cứu hoặc dự án để nâng cao kiến thức chung và kiến thức chuyên môn. Trong thời gian thực tập sinh viên phải chuẩn bị được đề tài tốt nghiệp và các tài liệu phục vụ cho đề tài.

3. Nội dung thực tập:

1) Tham gia các hoạt động quản lý, nghiên cứu, tư vấn và thiết kế kiến trúc, quy hoạch trong các dự án thiết kế và đầu tư xây dựng.

2) Tìm hiểu cơ cấu, cơ chế và các lĩnh vực hoạt động của đơn vị tới thực tâ%3ḅp.

3) Tìm các hướng đề tài cho đồ án tốt nghiệp.

4) Thu thập các tài liệu có liên quan theo yêu cầu chuyên ngành của từng bộ môn (nếu có).

4. Báo cáo thực tập:

4.1. Nội dung báo cáo

1) Báo cáo các công việc thực tập, gồm:

- Các công việc nghiên cứu và thiết kế đã làm trong thời gian thực tập

- Tóm tắt tổ chức hoạt động nghiên cứu và tư vấn thiết kế của đơn vị tới thực tập

2) Dự kiến đề tài tốt nghiệp và thu thập các tài liệu có liên quan đến đề tài.

4.2. Hình thức báo cáo: Quyển A4 và đĩa CD

1) Quyển báo cáo: Khổ A4 theo khổ dọc, ảnh mầu, 15-20 trang, chữ Times New Romans, cỡ chữ 13, lề trên, dưới, phải 2cm, lề trái 3cm, dãn dòng 1.2.

2) Đĩa CD ghi toàn bộ nội dung của báo cáo.

5. Phân bổ thời gian:         

- Tuần 32(29/03/2021): Sinh viên nhận và trao đổi với GVHD; Đăng ký đơn vị thực tập; Làm giấy giới thiệu.

- Tuần 33(05/04/2021) đến tuần 36 (26/04 - 01/05/2021 ): Sinh viên thực tập tại đơn vị đăng ký.

- Tuần 37(03/05/2021 ): Sinh viên viết báo cáo thực tập và nộp báo cáo tại Bộ môn.

 

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT

ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020 -2021

BỘ MÔN  KIẾN TRÚC DÂN DỤNG  - P401. A1

TT

MSSV

Họ và

tên

Lớp

GVHD

1

2004661

Lê Xuân

Chung

61KD5

Ths.KTS. Hoàng Thúc Hào        
0913553205

2

2004861

Dương Văn

Chuyền

61KD4

3

2037161

Nguyễn Quốc

Trung

61KD2

4

2005861

Trịnh Xuân

Cường

61KD4

5

2007061

Nguyễn Tuấn

Dương

61KD4

6

2001061

Ngô Hồng

Anh

61KD3

TS.KTS. Nguyễn Việt Huy      0962738804

7

2003161

Trần Xuân

Bình

61KDE

8

2035061

Đỗ Mạnh

Toàn

61KD2

9

2004061

Tạ Văn

Chiến

61KD4

10

2006661

Nguyễn Huy

Dũng

61KD3

11

2001959

Cù Huy

Anh

59KD3

GS.TS.KTS. Doãn Minh Khôi            

0913502839

12

2000761

Hoàng Tuấn

Anh

61KD5

13

2040859

Nguyễn Tuấn

Anh

59KD1

14

2002261

Phạm Ngọc

Ánh

61KD5

15

2029360

Bá Ngọc

Đông

60KDE

PGS. TS.KTS. Nguyễn Quang Minh 

0902188094

16

2008360

Đoàn Minh

Đức

60KD1

17

2010560

Bùi Thị Vân

Anh

60KDE

18

2012061

Nguyễn Thị

Hậu

61KD3

19

2002761

Nguyễn Xuân

Bách

61KD1

TS.KTS. Trần Minh Tùng        

0933264426

20

2006561

Nguyễn Đức

Dũng

61KD2

21

2016361

Vương Thị Thanh

Hương

61KD1

22

2009561

Lê Minh

Đức

61KD1

TS.KTS. Hoàng Nguyên Tùng 

0988955961

23

2121358

Phạm Văn

Hợp

58KD8

24

2010861

Nguyễn Mạnh

61KD5

25

2011161

Nguyễn Thị

Hạ

61KD5

26

2006261

Ngô Hoàng

Dũng

61KD5

Ths.KTS. Bùi Ngọc Sơn               

0949801190

27

2049060

Trần Văn

Đông

60KD6

28

2009761

Lê Trung

Đức

61KD5

29

2012361

Đinh Quang

Hiệp

61KD2

30

2004660

Trần Bá

Anh

60KD2

Ths.KTS. Doãn Thế Trung      

0904164021

31

2126058

Cao Trung

Cường

58KD5

32

2003961

Nguyễn Văn

Chiến

61KD3

33

2028961

Nguyễn Hồng

Quang

61KDF

34

2132558

Nguyễn Tuấn

Anh

58KD8

Ths.KTS. Nguyễn Minh Việt      

0904926885

35

2004961

Bùi Đình

Công

61KD3

36

2012461

Nguyễn Đồng

Hiệp

61KD4

37

2043261

Nguyễn Hoàng Bằng

Giang

60KDE

38

2001561

Trần Thị Vân

Anh

61KD4

Ths.KTS. Nguyễn Đức Vinh       

0983536065

39

2036458

Trần Quang

Đại

58KD3

40

2009961

Nguyễn Bá

Đức

61KD2

41

2011561

Nguyễn Duy

Hải

61KD1 

Các đối tác

Kết nối