Home Tin tức Thông báo
LỊCH THI CÁC MÔN ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO LUU ĐIỂM QUÁ TRÌNH- HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 5/4/2021

BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG

 

THÔNG BÁO LỊCH THI CÁC MÔN ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO LUU ĐIỂM QUÁ TRÌNH-  

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021

 

 

TT

Môn đăng ký bảo lưu

Số SV

GV Phụ trách môn học

Ngày phụ đạo

Ngày thi

1

Kiến trúc 1

4

Ths. KTS.Lê Thị Hồng Vân

14h30 thứ 3,
ngày 6/4/2021.

P401A1

14h thứ 5, ngày 15/4/2021.

P401A1

2

Kiến trúc 2

4

Ths. KTS. Đào Quỳnh Anh

8h30 thứ 2,
ngày 12/4/2021.

P401A1

8h30 thứ 3 ngày 13/4/2021

P401A1

3

Cấu tạo nhà dân dụng

1

Ths. KTS. Đặng Việt Long

12h15 thứ 5, 
ngày 8/4/2021

P401A1

14h thứ 5, ngày 15/4/2021.

P401A1

4

Kiến trúc nhà công cộng

2

Ths. KTS.Nguyễn Đức Vinh

9h thứ 6
ngày 9/4/2021.

P401A1

14h thứ 5, ngày 15/4/2021.

P401A1

5

Kiến trúc nhà ở

1

Ths. KTS. Doãn Thế Trung

10h thứ 4,
 ngày 7/4/2021.

P401A1

14h thứ 5, ngày 15/4/2021.

P401A1

 

Các đối tác

Kết nối