Home Tin tức Thông báo
LỊCH THU BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 3

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 23/4/2021

THỜI GIAN : 9h – 11h sáng thứ 3 ngày 4/5/2021
ĐỊA ĐIỂM    : P401 NHÀ A1
Chú ý           : Những sinh viên nộp muộn không thu bài.Các đối tác

Kết nối