Home Tin tức Thông báo
THÔNG BÁO TRẢ ĐỒ ÁN MÔN HỌC

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 26/4/2021

-        ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 7 – KHÓA 63KD

-        ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 3 – KHÓA 64KD
Thời gian :  Từ 8h30 thứ ba ngày 27/4/2021
                      đến 10h thứ năm ngày 29/4/2021
                    (trong giờ  hành chính)

    Các lớp trưởng lên phòng 401A1 để nhận bài cho lớp.
 (Riêng mô hình thì những sinh viên có mô hình tự lên nhận)


Chú ý
: Sau thời  gian thông báo sinh viên không lên nhận bài bộ môn sẽ thanh lý.

 

 

Các đối tác

Kết nối