Home Tin tức Thông báo
LỊCH HỌC CỤ THỂ VÀ NHIỆM VỤ CÁC ĐỒ ÁN NV17 (NĂM HỌC 2020 -2021)

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 18/5/2021

TỔNG HỢP NHIỆM VỤ THIẾT KẾ VÀ KHU ĐẤT CỦA CÁC ĐỒ ÁN LỚP 17 (HK3)
Đồ án KTDD3: NV3
Đồ án KTDD4: NV4
Đồ án KTDD5: NV5 và KĐ5
Đồ án KTDD6: NV6 và KĐ6
Đồ án KTDD7: NV7KĐ7
Đồ án KTDD8: NV8 KĐ8
Đồ án Kiến trúc (Cho khoa XD): NV


DANH SÁCH PHÂN CÔNG VÀ LỊCH HỌC

Môn/nhóm:

331627 - Đồ án kiến trúc dân dụng 3 nhóm LOP17

CBGD:

 

 

 

 

 

 

 

STT

Mã SV

Tên Sinh Viên

Mã lớp

Email

GVHD

Thứ 

Tiết học

Phòng học

Meeting ID

1

2116159

Lê Đức Anh

59QH2

Leducanh.173@gmail.com

PGS.KTS. Nguyễn Quang Minh      

ĐT : 0902188094             Email : minhnq@nuce.edu.vn

Thứ 3 

Tiết 7 - 12

601.H1

3335287702

2

2005462

Nguyễn Ngọc Dân

62KD5

Dan2005462@nuce.edu.vn

3

2006562

Phạm Ánh Dương

62KD1

Duongphamdinh2512@gmail.com

4

2008261

Hoàng Tiến Đạt

61KDNT

dateden162@gmail.com

5

2010261

Nguyễn Việt Đức

61KD3

ducviet10a4@gmail.com

6

2011362

Nguyễn Ngọc Hải

62KD5

ngochaixanhmuot@gmail.com

7

2010263

Bùi Quang Hiệp

63KD1

quanghiep.buihp@gmail.com

8

2010863

Nguyễn Đức Hiếu

63KD1

Duchieuplt@gmail.com

9

2043560

Đồng Trung Hòa

60KD4

hoadainhan0981500396@gmail.com

10

2012263

Phạm Dương Đình Hoàn

63KD4

hoanpdd1409@gmail.com

11

2015562

Trần Mạnh Hoàng

62KD3

NUCEHOANG99@gmail.com

12

2012764

Nguyễn Văn Huy

64KD2

kallepnguyen201@gmail.com

13

2016162

Phạm Tiến Hưng

62NT

09031999phamtienhung@gmail.com

14

2017262

Nguyễn Văn Hưởng

62KD3

Gattandayy@gmail.com

15

2021061

Nguyễn Thị Phương Linh

61KDF

nguyenphuonglinh1610@gmail.com

16

2021562

Phạm Thùy Linh

62NT

Linh2021562@nuce.edu.vn

17

2205263

Hoàng Tuấn Long