Home Tin tức Thông báo
KẾ HOẠCH KẾT THÚC CÁC ĐỒ ÁN HỌC KỲ II & III NĂM HỌC 2020-2021

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 22/5/2021

Bộ môn Kiến trúc dân dụng thông báo kế hoạch kết thúc các đồ án được thực hiện tại Bộ môn như sau:
1. Đồ án tốt nghiệp đợt 3 (khóa 61KD) sẽ tạm dừng việc bảo vệ sơ khảo cho đến khi có thông báo SV học tập trung trở lại của nhà trường
2. Đồ án tổng hợp lớp LOPNV21 sẽ được nộp theo thông báo http://kientrucdandung.vn/.../lich-thu-do-an-tong-hop-lop...
3. Các đồ án của các lớp sau sẽ được nộp sau khi có thông báo SV học tập trung trở lại của nhà trường. Thời gian cụ thể sẽ được BM báo trước 01 tuần để đảm bảo SV có thời gian thể hiện và in ấn.
- Đồ án Kiến trúc 2 lớp 64KDEC
- Đồ án KTDD 4 các lớp 64KD1-5, 64KDF, 64QH1
- Đồ án KTDD 8 các lớp 63KDE, 63KDF
- Đồ án Kiến trúc các lớp 63XD1-12, 63XE1-4, 63XF
- Đồ án Kiến trúc lớp LOPNV18
- Các đồ án KTDD 3, 4, 5, 6, 7, 8 các lớp LOPNV19 và LOPNV20
4. Các Đồ án Kiến trúc, Đồ án KTDD 3, 4, 5, 6, 7, 8 các lớp LOPNV17 (học kỳ 3 năm học 2020-2021) bắt đầu trong tuần này theo thông báo http://kientrucdandung.vn/.../lich-hoc-cu-the-va-nhiem-vu.... SV chú ý theo dõi thông tin về các đồ án này sẽ được BM cập nhật trên website và fanpage theo tình hình dịch bệnh và kế hoạch của nhà trường.
Các đối tác

Kết nối