Home Tin tức Thông báo
GIAO VÀ GIẢNG NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP 62KD

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 2/7/2021

Buổi tập trung SV giao và giảng nhiệm vụ thiết kế Đồ án tổng hợp vào mỗi đầu năm học đã thành truyền thống của BM KTDD ...
9h30, sáng Chủ nhật, 04/07/2021
Phòng học trực tuyến Zoom Meeting 105.H1 (ID 4364785533)
Các bạn SV khóa 62KD thực hiện Đồ án tổng hợp tại BM KTDD chú ý tham dự đầy đủ vì trong buổi này chúng ta còn phải thống nhất một số cách thức làm việc ... May be an image of ‎text that says '‎TRƯỜNG ĐAI Hoc XÂY DƯNG KHOA KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG ĐỒ ÁN TỔNGHỢP MẠI vب 62KD THƯƠNG + DỊCH TRÌNH CÔNG X The Markthal MeV Rotterdam, Netherlands Giao và giảng Nhiệm vụ thiết kế 9h30 04.07.2021 Chủ nhật Phòng học trực tuyến Zoom meeting 105.H1 D:436478553 ¡NOOS NoA 33S‎'‎
Các đối tác

Kết nối