Home Tin tức Thông báo
ĐÁNH GIÁ TRỰC TUYẾN ĐỒ ÁN HỌC KỲ 2 VÀ 3 NĂM HỌC 2020-2021

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 24/7/2021

[ ]
Theo thông báo của nhà trường, việc kết thúc và đánh giá các đồ án sẽ theo hình thức trực tuyến và diễn ra trong thời gian:
1. Từ ngày 02/08 đến ngày 14/08 đối với các đồ án của HK2 năm học 2020-2021:
- Đồ án KTDD 4 các lớp 64KD
- Đồ án kiến trúc 2 lớp 64KDEC
- Đồ án KTDD 8 các lớp 63KDE/F
- Đồ án kiến trúc các lớp 63XD, các lớp 63XE/F, lớp 62KSDT, các lớp 64HKC, các lớp LOPB4, LT16XDTX, LOPNV18
- Đồ án KTDD 3, 4, 5, 6, 7, 8 các lớp LOPNV19,20
2. Từ ngày 16/08 đến ngày 21/08 đối với các đồ án của HK3 năm học 2020-2021:
- Đồ án KTDD 3,4,5,6,7,8 các lớp LOP17
- Đồ án kiến trúc lớp LOP17
Các bạn SV chú ý là sẽ không có tuần thể hiện (trong thời gian trên, các bạn vẫn lên lớp online học các môn khác như trong thời khóa biểu) do đó, ngay từ bây giờ, SV chủ động thể hiện đồ án của mình.
Kế hoạch và cách thức nộp bài cụ thể cho từng đồ án sẽ được BM KTDD cập nhật trên website kientrucdandung.vn và fanpage https://www.facebook.com/kientrucdandung. ... No photo description available.No photo description available.
Các đối tác

Kết nối