Home Tin tức Thông báo
ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN (CÁC HỌC PHẦN NĂM HỌC 2020-2021)

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 27/8/2021

Do tình hình dịch bệnh phức tạp kéo dài, Trường ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI quyết định tổ chức thực hiện đánh giá học phần theo hình thức trực tuyến với các học phần của năm học 2020-2021.
Sau khi có phương án chính thức từ Nhà trường và Khoa, BM Kiến trúc dân dụng sẽ cập nhật cụ thể cách thức ôn tập và đánh giá trực tuyến các học phần phụ trách bởi BM trên website và fanpage của BM. No photo description available.
Các đối tác

Kết nối