Home Tin tức Thông báo
KẾ HOẠCH KẾT THÚC ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 62KD THỰC HIỆN TẠI BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 7/9/2021

Các bạn SV khóa 62KD có 2 tuần để thể hiện đồ án tổng hợp là tuần này (tức tuần 11) và tuần sau (tức tuần 12).
Trong tuần 13, SV sẽ nộp bài và bảo vệ online.
Một số mốc thời gian cần chú ý:
- Nộp bài online: trước 13h00, thứ hai, ngày 20/09/2021 (nộp bài theo link do BM cung cấp, SV không nộp bài sẽ không được phép bảo vệ)
- Bảo vệ online: 13h00, thứ tư, ngày 22/09/2021
Sản phẩm đồ án:
- SV thể hiện ≤ 10 bản vẽ khổ A1 (nằm ngang, không kể bìa) và có thể in ra A3 (khuyến khích sử dụng các phần mềm chuyên về dàn trang để file có dung lượng nhỏ nhưng đảm bảo chất lượng hình ảnh)
- Toàn bộ bản vẽ được gộp vào 01 file pdf để nộp và bảo vệ trên file này (không sử dụng file Power Point, AutoCAD... để bảo vệ)
Cách thức bảo vệ:
- SV sẽ được phân bổ về các HĐ, mỗi HĐ có khoảng 14-15 SV và ≥ 3 GV (trong đó có GVHD của SV)
- SV bảo vệ theo thứ tự trong danh sách, mỗi SV có khoảng 15 phút (thuyết trình và trả lời câu hỏi)
Link nộp bài, danh sách các hội đồng, địa chỉ phòng bảo vệ online sẽ tiếp tục được cập nhật trên website và fanpage của BM KTDD.
Các đối tác

Kết nối