Home Tin tức Thông báo
KẾ HOẠCH BẢO VỆ SƠ KHẢO THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM HỌC 2020-2021 THỰC HIỆN TẠI BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 2/10/2021

BẢO VỆ SƠ KHẢO TẠI BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG: 13h00, thứ tư, ngày 06/10/2021
BẢO VỆ CHÍNH THỨC TẠI KHOA KIẾN TRÚC & QUY HOẠCH: dự kiến ngày 15/10/2021
Sinh viên bắt buộc phải nộp đồ án online trước khi bảo vệ sơ khảo
muộn nhất là 13h00 ngày thứ hai, 04/10/2021
Link nộp các sản phẩm đồ án của sinh viên
Sản phẩm nộp bao gồm:
1. Bản vẽ A0: Toàn bộ bản vẽ A0 + ảnh chụp mô hình từ 4 hướng của đồ án dưới dạng 01 file Acrobat Reader (.pdf), dung lượng < 100MB.
Chú ý định dạng tên file (toàn bộ đều viết chữ in hoa):
A0 - DATN4 - HD* - TEN GVHD VIET TAT - HO TEN SV VIET HOA - LOP - MSSV - SO DIEN THOAI.pdf
(Ví dụ: A0 - DATN4 - HD1 - DTT - NGUYEN VAN TOAN - 61KDE - 234061 - 0903123456.pdf)
2. Thuyết minh A3: Thuyết minh tổng hợp đồ án khổ A3 + toàn bộ bản vẽ thu nhỏ A3 của đồ án (từ A0) + ảnh chụp mô hình từ 4 hướng dưới dạng 01 file Acrobat Reader (.pdf), dung lượng < 10MB.
Chú ý định dạng tên file (toàn bộ đều viết chữ in hoa):
A3 - DATN4 - HD* - TEN GVHD VIET TAT - HO TEN SV VIET HOA - LOP - MSSV - SO DIEN THOAI.pdf
(Ví dụ: A3 - DATN4 - HD1 - DTT - NGUYEN VAN TOAN - 61KDE - 234061 - 0903123456.pdf)
- Sinh viên cần điền đầy đủ tất cả các thông tin và chuẩn bị các file sản phẩm đúng theo yêu cầu.
- Sinh viên cần nộp các sản phẩm trước 13h00 ngày thứ hai, 04/10/2021.
- Sinh viên nộp muộn (sau 13h00 thứ hai, 04/10/2021) sẽ phải chịu các quyết định xử lý của Bộ môn.
- Đến 13h00 thứ tư, 06/10/2021, nếu SV vẫn không nộp đủ các sản phẩm sẽ không được bảo vệ sơ khảo.
- Nếu upload bài thành công, Bộ môn sẽ có email tự động xác nhận việc nộp các sản phẩm (SV cần ghi đúng địa chỉ email và cần kiểm tra email xác nhận để đảm bảo bài đã được nộp thành công).
- HD*: sinh viên xem số * hội đồng sơ khảo của mình (kèm ID meeting) ở cuối thông báo No photo description available.No photo description available.No photo description available.No photo description available.May be an image of text that says 'QUY RÚCDÂ Địa điểm ngày 06/10/2021 109.H 2643493805 ĐỒNG Đức Vinh Chủ t»‹chh ĐỢT Long 200106 Hồ»“ng Đặng Khách ĐIỀM Tiến Resort ồn 8,5 ĐIỀMGVHD Ktrúc KThuật Thái Bình 2014261 ĐIỂM KHẢO UV1 UV2 8,5 Mạnh Thanh 9.5 GHICHÚ uch người 8,5 2087158 Hoa 9,5 Bảo 2015661 ThS. Đặng áchly 9,5 cộng Trường 8,5 BùiNgọcSon THƯ Bảo 9,5 dưỡng Đông Anh ĐỒNG ân 9,5 CHỦ HỘI ĐỒNG'May be an image of text that says 'KIÊN CVÀ QUY HOACH 13h00 06/10/2021 Phòng 110.H 7156268248 HỘI ĐỒNG ĐÔNG ĐỢT Thanh Chủ ich đồng Thưk đồng hương gọc MãSV GVHD 2012761 SƠKHẢO Thúy UV2 Thành UV4 2015561 HICHÚ Dương Hùng 2007061 8,5 Nguyễn Khôi Nông Dương 1KD4 Huế ghiệm ,5 êMái Bảo Văn gồmsú Chu Thuận 6,5 dòng Doãn Min Trung 8,5 ĐÔNG 8,5 nghiên Hệsinh CHỦ ICH ÒNG'
Các đối tác

Kết nối