Home Tin tức Thông báo
THÔNG BÁO NỘP ĐỒ ÁN KTDD6, KTDD8, KIẾN TRÚC 2, KIẾN TRÚC 3

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 23/10/2021

Cách thức và link nộp đồ án đã được gửi vào mail (@nuce.edu.vn) của từng SV.

SV chú ý thời hạn nộp bài:
1. 07h00 ngày thứ hai, 25/10/2021 (tuần 18):
- Đồ án KTDD 6 các lớp 64KD1-5, 64KDF
- Đồ án KTDD 8 các lớp 63KD1-6
- Đồ án Kiến trúc 3 lớp 64KDEC
- Đồ án Kiến trúc 2 các lớp 65KDNC, 65KDNTC
2. 07h00 ngày thứ hai, 01/11/2021 (tuần 19):
- Đồ án Kiến trúc 3 lớp 64KDNC

Sau khi nộp bài, hệ thống sẽ có mail xác nhận tự động. SV cần kiểm tra mail xác nhận này để chắc chắn bài đã được nộp thành công. Mọi thắc mắc về việc nộp bài sẽ không được giải quyết nếu SV không minh chứng được mail xác nhận.

Các đồ án nộp muộn sẽ bị xử lý trừ điểm (nhưng không quá 01 tuần so với thời hạn trên).Các đối tác

Kết nối