Home Tin tức Thông báo
LỊCH HỌC, PHÒNG HỌC VÀ GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 13/12/2021


Các lớp Nguyện vọng

SV có số thứ tự trong DS

Giảng viên phụ trách

Email

Thời gian

Các tuần học trước Tết

Các tuần học sau Tết

Tuần

Từ ngày đến ngày

Phòng học

Tuần

Từ ngày đến ngày

Phòng học

Đồ án kiến trúc

1-7

ThS.Phạm Thị Mỹ Lan

lanptm@nuce.edu.vn

Tiết 9-12 thứ tư

(từ 14h)

25-30

13/12/2021 đến 23/01/2022

22.H2

34-36

14/02 - 06/03/2022

106.H1

Đồ án KTDD5

1-10

ThS.Phạm Thị Mỹ Lan

Tiết 9-12 thứ năm

(từ 14h)

612.H1

34

14/02 - 20/02/2022

22.H2

Đồ án KTDD3

1-13

ThS Nguyễn Việt Tùng

tungnv@nuce.edu.vn

Tiết 4-6 thứ tư

(từ 9h30)

22.H2

22.H2

14-25

ThS Lê Thị Hồng Vân

vanlth@nuce.edu.vn

Đồ án KTDD4

1-20

ThS Đào Quỳnh Anh

anhdq@nuce.edu.vn

Tiết 3-6 thứ ba

(từ 8h30)

108.H1

108.H1

21-39

TS Lê Nam Phong

phongln@nuce.edu.vn

Tiết 8-12 thứ năm (13h30)

112.H1

612.H1

Đồ án KTDD6

1-12

ThS Bùi Ngọc Sơn

sonbn2@nuce.edu.vn

Tiết 9-12 thứ ba (từ 14h)

112.H1

612.H1

13-24

ThS Đặng Việt Long

longdv@nuce.edu.vn

Tiết 10-12 thứ năm

(từ 14h55)

H3.36

111.H1

Đồ án KTDD7

1-15

ThS Doãn Thế Trung

trungdt@nuce.edu.vn

Tiết 10-12 thứ bảy

(từ 15h)

22.H2

22.H2

16-31

ThS Lý Quốc Sơn

sonlq@nuce.edu.vn

Tiết 3-6 thứ tư

(từ 9h)

613.H1

107.H1

Đồ án KTDD8

1-20

ThS Ngô Thị Hà Thanh

thanhnth@nuce.edu.vn

Tiết 4-6 thứ tư

(từ 9h30)

H3.43

34-35

14/02 - 27/02/2022

108.H1


  Lưu ý:


Sinh viên chủ động tải về nhiệm vụ thiết kế, khu đất và liên hệ với GVHD để xác định khu đất.

Trong trường hợp cần hỗ trợ có thể liên hệ Thư ký Bộ môn KTDD theo số điện thoại  0975847102

Link của nhiệm vụ và khu đất đồ án KTDD3 

Link của nhiệm vụ và khu đất đồ án KTDD4

Link của nhiệm vụ và khu đất đồ án KTDD5

Link của nhiệm vụ và khu đất đồ án KTDD6

Link của nhiệm vụ và khu đất đồ án KTDD7

Link của nhiệm vụ và khu đất đồ án KTDD8

Link của nhiệm vụ và khu đất đồ án Kiến trúc
Các đối tác

Kết nối