Home Tin tức Thông báo
KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ THỰC HIỆN MÔN HỌC THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 2 VÀ THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 3

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 4/12/2021

Để thực hiện môn học THIẾT KẾ Ý TƯỞNG dự kiến diễn ra vào cả ngày CHỦ NHẬT, 26/12/2021, SV các lớp sau chú ý:
- THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 2: các lớp 64KD1-5, 64KDF, 63QH1-2
- THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 3: các lớp 63KDE, 63KDF.
SV cần chuẩn bị trước:
- Giấy vẽ khổ A1
- Dụng cụ và họa cụ để vẽ tay (bút, thước, màu...)
- Các vật liệu khác (để làm mô hình...) tùy theo khả năng
SV tiếp tục cập nhật thông tin trên website và fanpage của BM KTDD.
Các đối tác

Kết nối