Home Tin tức Thông báo
13/02/2022 NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 8/2/2022

SV nộp Báo cáo thực tập cán bộ kỹ thuật bằng hình thức ONLINE theo đường link:
CHÚ Ý:
- SV nộp bài online trước 10h00, chủ nhật, ngày 13/02/2022
- SV nộp bài từ 10h00, chủ nhật, ngày 13/02/2022 đến 10h00, thứ hai, ngày 14/02/2022 sẽ bị trừ điểm nộp muộn
- SV nộp bài sau 10h00, thứ hai, ngày 14/02/2022 sẽ KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN
- Nếu nhầm lẫn thông tin hoặc file sản phẩm upload, SV có thể nộp lại lần 2, 3+... (chú ý nêu lý do phải nộp lại)
- Giấy nhận xét (có chữ ký của người phụ trách và dấu của đơn vị thực tập) được scan lại và ghép cùng với phần báo cáo vào thành duy nhất 01 file .pdf có dung lượng ≤ 10MB
- Tên file được VIẾT HOA toàn bộ theo định dạng:
TÊN VIẾT TẮT GVHD - HỌ TÊN SINH VIÊN VIẾT IN HOA KHÔNG DẤU - LỚP - MSSV - SỐ ĐT.pdf
(VD: TMT - NGUYEN VAN TOAN - 60KD4 - 200123 - 0912345678.pdf)
Các đối tác

Kết nối