Home Tin tức Thông báo
THÔNG BÁO NỘP ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC & ĐỒ ÁN KTDD 3-4-5-6-7-8 CÁC LỚP NV

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 28/2/2022

Các bạn SV các lớp NV nộp đồ án theo link: https://forms.gle/MMqN4cBRRztjrjFw8

1. Toàn bộ đồ án thể hiện duy nhất vào 01 file .pdf, dung lượng ≤ 10MB

2. Định dạng tên file: KÝ HIỆU ĐỒ ÁN - TÊN VIẾT TẮT GVHD - TÊN SV VIẾT HOA CÓ DẤU - LỚP - MSSV - SỐ ĐIỆN THOẠI.pdf
(ví dụ: 0 - TMT - NGUYỄN VĂN TOẢN - 64KD1 - 200123 - 0900123456.pdf)
Chú ý: SV đặt tên file không đúng định dạng có thể sẽ dẫn đến việc thất lạc đồ án.

3. Thời hạn nộp bài: Muộn nhất 8h00 sáng thứ hai, ngày 07/03/2022.
Chú ý: SV nộp bài sau thời hạn trên sẽ chịu các quyết định xử lý của Bộ môn KTDD tùy theo thời gian nộp muộn.

4. Sau khi nộp bài, hệ thống sẽ có email xác nhận hoàn thành việc nộp bài được gửi tự động vào email của SV
Chú ý: SV cần điền đúng địa chỉ email. Email xác nhận được xem là minh chứng cho việc nộp bài của SV.
Các đối tác

Kết nối