Home Tin tức Thông báo
THÔNG BÁO THU BÀI ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC CÁC LỚP 65XD, 64XD- HK II 2021-2022

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 3/6/2022

Theo kế hoạch thực hiện Đồ án Kiến trúc, SV nộp bài OFFLINE (bản giấy) tại VP BM KTDD (P402 nhà A1), cụ thể như sau:
- 09h00-11h00 sáng thứ Hai, ngày 06/06/2022: Lớp 64XE1,2, 64XF, lớp 65XD1-13, 65XE1,2,3;
- 09h00-16h00 Thứ Hai, ngày 20/6/2022: Lớp 64XD1-12
 Lưu ý: SV NỘP BÀI THEO LỚP, không thu lẻ! Sau thời gian trên, Bộ môn sẽ không nhận bài.Các đối tác

Kết nối