Home Tin tức Thông báo
KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG GVHD ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023 TẠI BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 11/2/2023

Tuần này là tuần bắt đầu thực hiện ĐATN đợt 2 nên SV liên hệ ngay với các GVHD đã được phân công.
Các đối tác

Kết nối