Home Tin tức Thông báo
DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVHD ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 64 (HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024) THỰC HIỆN TẠI BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 16/8/2023
Link NHIỆM VỤ THIẾT KẾ:
https://drive.google.com/.../18oD4j2TATvAJ7p17ceA.../view...

Link TÀI LIỆU THAM KHẢO:
https://drive.google.com/.../11mjncOtif__emSeHo.../view...

Link DỮ LIỆU THIẾT KẾ:
https://www.dropbox.com/.../AAD9OKBYPBz60ER9xnXIm-jba...
 
SV liên hệ với GVHD đã được phân công để bắt đầu triển khai thực hiện đồ án.

Các đối tác

Kết nối