Home Tin tức Thông tin chuyên môn
Nhiệm vụ thiết kế Đồ án KTDD 5 - K64

By Bộ môn Kiến trúc dân dụng - 3/7/2021

Khu đất thiết kế (dwg)

NhiemvuvakhudatdoanKTDD5-2021.pdf

If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.


Các đối tác

Kết nối